ชนิดพลังงานทดแทน ที่นำมาใช้ภายในสมัยนี้

Posted by admin on

พลังงานทดแทน คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ภายในการดำรงชีวิต โลกของเรานั้น จะมีการเคลื่อนไปด้วยพลังงานหลากหลาย โดยจะมีการใช้พลังงานหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่พลังงานบางสิ่งบางอย่างก็จะมีอย่างจำกัด โดยพลังงานทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน แก๊ซธรรมชาติ หรือ ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ เป็นเหตุให้มีสภาวะเรือนกระจุก ซึ่งตกเป็นปัญหาทางด้านภาวะโลกร้อนได้มากยิ่งขึ้น ถ้าเช่นนั้นมาดูลักษณะพลังงานทดแทนกันเลยดีกว่า

 

 

1.พลังงานแสงพระอาทิตย์

ดวงอาทิตย์จะมีพลังงานอย่างมากมาย พลังจากแสงพระอาทิตย์จะมีการจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ซึ่งเป็นกำลังแรงงานสะอาด ที่มีปฏิกิริยาทำให้สภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์จะมีการประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อีกประเภทหนึ่ง ที่ได้ถูกเอามาใช้ผลิตไฟฟ้านั่นเอง เป็นเหตุให้กลายเป็นพลังงานทดแทนมาจนถึงตอนนี้

 

2.พลังงงานลม

คือพลังงานที่แตกต่างจากอุณหภูมิ 2 ที่ ซึ่งจะสะอาดพร้อมทั้งมีความบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมดอย่างแน่นอน จะได้รับความสนใจภายในการนำมาพัฒนาให้ได้ประโยชน์อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน กังหันลม จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะสามารถนำพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า และการสูบน้ำ จะใช้งานกันมาแล้วมาอย่างยาวนาน เป็นพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นจากลมและพระอาทิตย์ที่มีกระทบบนโลก

 

3.พลังงานความร้อน

พลังงานความร้อน เป็นการใช้กำลังแรงงานบนโลกใบนี้ แกนของโลกนั้นจะมีความร้อน โดยจะร้อนราว 5,500 องศาเซลเซียสด้วยกัน จากการประมาณแล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจกันเลย แม้ว่าพื้นผิว 3 เมตร บนโลกใบนี้ จะมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียง 10-26 องศาเซลเซียส นอกจากนี้แล้วกระบวนการทางด้านธรณีวิทยาที่มีความแตกต่างกันออกไป บางทีอุณหภูมิก็สูงเพิ่มขึ้น

 

4.พลังงานชีวมวล

คือเชื้อเพลิงที่จากสิ่งมีชีวิต เช่น แกลบ เศษไม้ ไม้ฟืน พร้อมทั้งเศษเหลือที่ทิ้งจากการเกษตร ที่ให้ความร้อนได้ ตกเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ แบบของแข็ง พร้อมทั้งมีความร้อนที่จะเอาไปปั่นเป็นไฟได้  เป็นเหตุให้กลายเป็นพลังงานทดแทนที่น่าศึกษา

 

5.กำลังแรงงานน้ำ

คือการสร้างกำลังโดยการอาศัยพลังงานน้ำทดแทน เพื่อจะการเคลื่อนที่ ซึ่งตอนนี้พลังงานน้ำส่วนใหญ่ จะมีการเอามาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วยังเป็นพลังงานน้ำที่ถูกเอาไปใช้ทางด้านกรมชลประทาน การทอผ้า พร้อมทั้งการใช้ในโรงเลื่อยนั่นเอง

 

พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทน ที่คุณควรทำเข้าใจพร้อมทั้งควรศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้รู้เกี่ยวกับพลังทดแทนให้ตกเป็นพลังไฟฟ้า ที่สมัยนี้ ก็ยังมีความนิยมเอามาใช้เช่นเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นข้อเด่นอย่างหนึ่ง ที่คุณควรศึกษาให้มาก ๆ เนื่องจากบนโลกใบนี้ จะต้องใช้พลังงานต่าง ๆ เอามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ที่จะเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด พร้อมทั้งที่สำคัญพลังงานหลากหลาย ก็ย่อมมีประโยชน์อย่างมากมาย หากคุณเองได้ทำการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

 

บทความจาก https://baanna-power.com/